Dokumenter
Mappe [Tittel]  [Sist oppdatert]
uttalelser (1)
Rapporter (42)
Dokumenter (107)
Word økonomiske interesser-mai
Filstørrelse: 68.5 KB
Sist oppdatert: 28.05.2009

Word økonomiske interesser
Filstørrelse: 61.5 KB
Sist oppdatert: 22.04.2009

PDF Årsregnskap 2008
Filstørrelse: 2.09 MB
Sist oppdatert: 06.05.2009

Word Årsmøte 2009 - dagsorden
Filstørrelse: 33 KB
Sist oppdatert: 05.05.2009

PDF Åpen Post 1/2004
Filstørrelse: 137.17 KB
Sist oppdatert: 23.06.2004

Word vedtekter 2008
Filstørrelse: 46.5 KB
Sist oppdatert: 11.05.2009

Word Vedtekter 2008
Filstørrelse: 47 KB
Sist oppdatert: 11.05.2009

Word Valgkomiteens innstilling 2010
Filstørrelse: 15.97 KB
Sist oppdatert: 04.05.2010

PDF Valgkomiteen 20. mai 2010
Filstørrelse: 94.47 KB
Sist oppdatert: 04.05.2010

Word valgkomiteen
Filstørrelse: 153.94 KB
Sist oppdatert: 15.05.2012

Word Valgkomite 2013
Filstørrelse: 155.26 KB
Sist oppdatert: 07.05.2013

PDF Uttalelse årsmøtet 2013
Filstørrelse: 115.69 KB
Sist oppdatert: 21.05.2013

PDF US BUSINESS SCANDALS: PERSPECTIVES ON ETHICS AND CULTURE AT HOME AND ABROAD
Filstørrelse: 272.45 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word TILTAK MOT HVITVASKING - MELDESYSTEMET I PRAKSIS
Artikkel av førstestatsadvokat Roar Østby, publ. i Tidsskrift for strafferett 2/2002
Filstørrelse: 81.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word TI Norges strategi 2004-2006
Filstørrelse: 46 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word TI Norges budsjett 2004
Filstørrelse: 44.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word TI Norges aktivitetsplan 2004 (1)
Filstørrelse: 84.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Webscript TI "BESTE PRAKSIS" DOKUMENTASJON
Lister opp TI dokumentasjon over beste praksis innen ulike kategorier. Foregir ikke å være fullstendig. Blir stadig oppdatert.
Filstørrelse: 4.53 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF søkndadssjema 2012
Filstørrelse: 145.37 KB
Sist oppdatert: 19.12.2011

Word søknadsskjema
Filstørrelse: 30.5 KB
Sist oppdatert: 07.09.2009

Word søknadsskjema
Filstørrelse: 30.5 KB
Sist oppdatert: 07.09.2009

PDF survey on corruption - norwegian businesses
Filstørrelse: 424.85 KB
Sist oppdatert: 11.01.2010

Word SKATTEPARADISER OG HVITVASKING
Art. av førstestatsadvokat Morten Eriksen, publisert i Dagens Næringsliv, des. 2001
Filstørrelse: 30.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word SECURITY AND OPPORTUNITY THROUGH LAW AND JUSTICE
Speech by Peter Eigen, TI
Filstørrelse: 50.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF Revidert årsregnskap for 2011
Filstørrelse: 683.67 KB
Sist oppdatert: 15.05.2012

PDF Revidert regnskap 2009
Filstørrelse: 2.77 MB
Sist oppdatert: 04.05.2010

PDF Regnskap 2012
Filstørrelse: 7.57 MB
Sist oppdatert: 07.05.2013

Word register of interest jan10
Filstørrelse: 75 KB
Sist oppdatert: 12.01.2010

Word register of interest jan 2011
Filstørrelse: 76.5 KB
Sist oppdatert: 12.01.2011

PDF Rapport 19. november
Filstørrelse: 333.1 KB
Sist oppdatert: 19.11.2009

PDF Rapport 19. november
Filstørrelse: 333.1 KB
Sist oppdatert: 19.11.2009

Word Q&A 2012
Filstørrelse: 96.5 KB
Sist oppdatert: 04.12.2012

PDF Prosjektleder - utlysning
Filstørrelse: 140.97 KB
Sist oppdatert: 30.11.2011

PDF Prosjektleder - utlysning
Filstørrelse: 140.97 KB
Sist oppdatert: 30.11.2011

Word Program og påmelding 9. desember 2010
Filstørrelse: 45.24 KB
Sist oppdatert: 03.11.2010

Word Program og påmelding 9. des. 2010
Filstørrelse: 45.24 KB
Sist oppdatert: 03.11.2010

Word program nis
Filstørrelse: 158.44 KB
Sist oppdatert: 01.06.2012

Word program for lanseringskonferanse for NIS 14. juni
Filstørrelse: 158.44 KB
Sist oppdatert: 01.06.2012

Powerpoint Program for lansering av EITI-rapport
Filstørrelse: 137 KB
Sist oppdatert: 18.01.2010

PDF Program
Filstørrelse: 211.79 KB
Sist oppdatert: 16.08.2013

Word Pressrelease uk
Filstørrelse: 1.39 MB
Sist oppdatert: 03.10.2012

Word Pressemelding
Filstørrelse: 89 KB
Sist oppdatert: 03.06.2009

Word PRESENT CORRUPTION AND FORMER CORRUPTION DECLINES OF THE POST-SOCIALIST COUNTRIES - A RECENT HISTO
Jens Chr Andvig, NUPI, 2002
Filstørrelse: 260 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word PM Berlin
Filstørrelse: 102 KB
Sist oppdatert: 17.11.2009

Word oppdatert program
Filstørrelse: 159.1 KB
Sist oppdatert: 01.06.2012

Word oppdatert program
Filstørrelse: 97.8 KB
Sist oppdatert: 02.02.2012

Word oppdatert program
Filstørrelse: 97.8 KB
Sist oppdatert: 02.02.2012

Word Oppdatert metode
Filstørrelse: 78 KB
Sist oppdatert: 04.12.2012

PDF opinion poll on corruption
Filstørrelse: 335.23 KB
Sist oppdatert: 11.01.2010

Word nytt prog 14. juni
Filstørrelse: 159.1 KB
Sist oppdatert: 13.06.2012

Word nye kontingentsatser
Filstørrelse: 24 KB
Sist oppdatert: 09.08.2011

PDF NIS-study english
Filstørrelse: 2.23 MB
Sist oppdatert: 27.02.2013

PDF NIS-elektronisk
Filstørrelse: 2.2 MB
Sist oppdatert: 13.06.2012

Word MORE TI PUBLICATIONS
Filstørrelse: 43 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word Metode for CPI
Filstørrelse: 41.5 KB
Sist oppdatert: 17.11.2009

Word Methodology for CPI
Filstørrelse: 41.5 KB
Sist oppdatert: 17.11.2009

Word medlemmer feb 2011
Filstørrelse: 209.5 KB
Sist oppdatert: 11.02.2011

Word LEVELS OF CORRUPTION IN THE NORTH SEA OIL INDUSTRY: ISSUES AND ASSESSMENT
By Jens Chr. Andvig, Norwegian Institute of International Affairs, 2002
Filstørrelse: 121.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF Invitasjon til lansering av EITI-rapport - PROGRAM
Filstørrelse: 58.57 KB
Sist oppdatert: 18.01.2010

PDF Invitasjon til lansering av EITI-rapport - PROGRAM
Filstørrelse: 59.01 KB
Sist oppdatert: 19.01.2010

PDF Invitasjon PF
Filstørrelse: 639.61 KB
Sist oppdatert: 01.11.2012

Word IMPACT OF CORRUPTION ON WOMEN'S DEVELOPMENT
Speech by Roslyn Hees, 1998
Filstørrelse: 30.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF håndbok referanser feb 2011
Filstørrelse: 250.88 KB
Sist oppdatert: 11.02.2011

Word HVA GJØR EUROPARÅDET AKKURAT NÅ?
Filstørrelse: 40 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word Handlingsplan for 2009
Filstørrelse: 57 KB
Sist oppdatert: 07.05.2009

Word Handlingsplan 2009
Filstørrelse: 57 KB
Sist oppdatert: 07.05.2009

Webscript GREASING THE SKIDS OF CORRUPTION
The International Consortium of Investigative Journalist's Nov. 2002 report on the oil industry in Angola.
Filstørrelse: 15.04 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word GLOBALISATION, GLOBAL AND INTERNATIONAL CORRUPTION - ANY LINKS?
By Jens Chr. Andvig, Norwegian Institute of International Affairs. Report commissioned by the Norw. Min. of Foreign Affairs, Draft 17.02.02
Filstørrelse: 491 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word GLOBAL CORRUPTION REPORT 2003
Filstørrelse: 195.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word GCB
Filstørrelse: 637.5 KB
Sist oppdatert: 03.06.2009

Word Fra japansk politikk: Særinteresser og reformforsøk
Artikkelen, av Henrik Makoto Inadomi, tar blant annet opp strukturen i japansk politikk, og fokuserer på hvordan politiske beslutningstakere og særinteresser er gjensidig avhengige av hverandre. Særinteressenes innflytelse over offentlige beslutninger er så godt som institusjonalisert. Gunstige reguleringer og bruk av statens pengekasse til offentlig utbygging byttes mot stemmer og valgkampfinansiering. Hvis man aksepterer at denne usunne avhengigheten bidrar til å forklare Japans mangel på økonomisk vekst det siste tiåret, lar det seg hevde at robust økonomisk vekst vil utebli så lenge særinteressene beholder sin betydelige posisjon i parlamentet.
Filstørrelse: 74.5 KB
Sist oppdatert: 19.05.2004

PDF Foredrag av Jannik Lindbæk, 14. mai
Filstørrelse: 33.28 KB
Sist oppdatert: 15.05.2009

PDF FACILITATION PAYMENTS IN THE LEGISLATION IN OECD COUNTRIES
TI UK research note December 2002; based on an analysis of country reports from the CIME peer review process which has followed up the OECD Anti-Bribery Convention.
Filstørrelse: 209.77 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF EU Transparency Directive
Filstørrelse: 391.67 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word ELEMENTS OF AN EFFECTIVE NATIONAL ANTI-CORRUPTION SYSTEM
Speech by Jeremy Pope, TI
Filstørrelse: 64 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF Domssamling
Filstørrelse: 909.27 KB
Sist oppdatert: 12.01.2012

PDF Desember 2002-nummeret av nyhetsbrevet The Whistleblower
Filstørrelse: 153.43 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF defence index
Filstørrelse: 275.27 KB
Sist oppdatert: 03.10.2012

Word Dagsorden årsmøte 2012
Filstørrelse: 151.64 KB
Sist oppdatert: 15.05.2012

Word Dagsorden årsmøte 2012
Filstørrelse: 151.64 KB
Sist oppdatert: 15.05.2012

PDF Dagsorden til årsmøtet 20. mai 2010
Filstørrelse: 50.81 KB
Sist oppdatert: 07.05.2010

Word dagsorden 2013
Filstørrelse: 151.76 KB
Sist oppdatert: 07.05.2013

Word Dagsorden 2013
Filstørrelse: 152.03 KB
Sist oppdatert: 07.05.2013

Word Dagsorden 2010
Filstørrelse: 37 KB
Sist oppdatert: 04.05.2010

PDF Dagsorden 20. mai 2010
Filstørrelse: 50.66 KB
Sist oppdatert: 04.05.2010

PDF Dagsorden for årsmøtet 2010
Filstørrelse: 51.05 KB
Sist oppdatert: 05.05.2010

Unknown format Dagsorden
Filstørrelse: 35 KB
Sist oppdatert: 04.05.2010

PDF CPI pressrelease 2012
Filstørrelse: 19.88 KB
Sist oppdatert: 04.12.2012

Excel CPI listen 2012
Filstørrelse: 199.5 KB
Sist oppdatert: 04.12.2012

PDF cpi kart
Filstørrelse: 2.37 MB
Sist oppdatert: 04.12.2012

PDF cpi 2011 spørsmål og svar
Filstørrelse: 35.21 KB
Sist oppdatert: 30.11.2011

PDF cpi 2011 - pm
Filstørrelse: 85.09 KB
Sist oppdatert: 30.11.2011

PDF cpi 2011 - listen
Filstørrelse: 53.54 KB
Sist oppdatert: 30.11.2011

Word COUNCIL OF EUROPE: FINANCING OF POLITICAL PARTIES
Report from Council of Europe expert workshop 18 October 2002 on the transparency of the financing of political parties and their democratic functioning.
Filstørrelse: 119 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word CORRUPTION: A REVIEW OF CONTEMPORARY RESEARCH
By Odd-Helge Fjeldstad (CMI) and Jens Chr. Andvig (NUPI), 2001.
Filstørrelse: 648 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Excel Corruption Perception Index 2009
Filstørrelse: 85 KB
Sist oppdatert: 17.11.2009

PDF CORRUPTION IN THE OFFICIAL ARMS TRADE
Policy research paper by TI UK, 2002. Urge the British Government to take effective steps to limit corruption in the defence industry which is estimated to accounts for 50% of all corrupt international transactions. A conservative estimate of the level of commissions paid is 10%, in an industry worth $40bn a year.
Filstørrelse: 634.53 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word CORRUPTION IN AZERBAIJAN
By Jens Chr. Andvig, The Norwegian Institute of Foreign Affairs
Filstørrelse: 518 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Webpage CORRUPTION FIGHTERS' TOOLKIT 2002
Compendium of practical civil society anti-corruption experiences described in concrete terms and accessible language. It presents innovative anti-corruption tools developed and implemented by TI National Chapters (NCs) and other civil society organisations (CSOs) from around the world.
Filstørrelse: 16.85 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word CORRUPTION AS A PROBLEM IN THE DEVELOPING WORLD
Speech by Jon Githongo, TI Kenya, 2000.
Filstørrelse: 42 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word CORRUPTION - A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS?
Working paper by Nihal Jayawickrama, TI, 1998
Filstørrelse: 55.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Webpage CONFLICT OF INTEREST: LEGISLATORS, MINISTERS AND PUBLIC OFFICIALS
This study from 1998, published with assistance from the Ford Foundation, is intended to help legislators, ministers and public officials identify a potential conflict of interest before it poses an ethical dilemma in the performance of their official duties and responsibilities, and to suggest mechanisms either to prevent such a conflict arising or to resolve the conflict when it does arise.
Filstørrelse: 23.14 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word BUSINESS PRINCIPLES FOR COUNTERING BRIBERY
An initiative of Transparency International and Social Accountability International
Filstørrelse: 59.5 KB
Sist oppdatert: Ukjent

Word Budsjett for 2009
Filstørrelse: 45.5 KB
Sist oppdatert: 07.05.2009

PDF Annual Report 2008
Filstørrelse: 2.85 MB
Sist oppdatert: 05.05.2009

Webpage ACCESS TO INFORMATION IN DEVELOPING COUNTRIES
While some states provide for access in their constitutions and laws most states deny their citizens access to public files or keep it to the barest minimum. This study, from 1998, published with assistance from the Ford Foundation, surveys existing laws and practices respecting access to information in developing countries. It also intends to assist those democracies whose constitutions pledge the passage of freedom of information legislation in framing such legislation.
Filstørrelse: 16.86 KB
Sist oppdatert: Ukjent

PDF 2009 OECD Progress Report
Filstørrelse: 876.17 KB
Sist oppdatert: 07.08.2009