Conflict of Interest Policy og register


Transparency International Norge har vedtatt en egen Conflict of Interest Policy.

Som et ledd i denne policien er det etablert et register/oversikt over styremedlemmenes økonomiske interesser. TI ønsker å fremme åpenhet i samfunnet, for på den måten å bekjempe ulike former for korrupsjon. Åpenhet om økonomiske intereser til styremedlemmer i alle virksomheter kan bidra positivt til å hindre eventuelle interessekonflikter og inhabilitet i offentlig og privat sektor.