Medlemmer av Transparency International Norge

TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE – MEDLEMMER
 

a)      Børsnoterte selskaper


Statoil                                                                                                           500.000

Norsk Hydro                                                                                                 250.000

Telenor                                                                                                          250.000

Petroleum Geo-Services                                                                                 75.000

Orkla                                                                                                              100.000

DNB                                                                                                                100.000

KongsberggruppenASA                                                                                  75.000

Cermaq                                                                                                             50.000

Schibsted                                                                                                         75.000


b)      Private selskape (ikke børsnotert i Norge) (samt enkelte andre virksomheter)

 

Siemens                                                                                                           50.000

Jotun                                                                                                               75.000

Grieg Star Group AS                                                                                      50.000 

Multiconsult                                                                                                  25.000

Elektrisk Produksjon AS                                                                               10.000

Det Norske Veritas                                                                                       50.000

SINTEF                                                                                                           25.000

BIS Industrier                                                                                                25.000

Kværner AS                                                                                                   25.000

07 Media AS                                                                                                  10.000

c)       Offentlig eide selskaper og virksomheter

Statkraft                                                                                                        50.000 

Statkraft Norfund Power Invest                                                                 50.000

GIEK                                                                                                               10.000

Oslo Universitetssykehus HF                                                                       35.000

Sykehuset Østfold                                                                                     100.000

Riksrevisjonen                                                                                             50.000

Helse Sør-Øst RHF                                                                                        50.000 


d)      Kommuner

Andøy kommune                                                                                         15.000

Frogn kommune                                                                                          15.000

Førde kommune                                                                                          15.000

Grimstad kommune                                                                                    15.000

Haugesund kommune                                                                                 25.000

Lier kommune                                                                                              15.000

Moss kommune                                                                                            25.000

Oslo kommune                                                                                             40.000

Stokke kommune                                                                                        15.000

Sørum kommune                                                                                         15.000

Tromsø kommune                                                                                        25.000 

Skatteoppkreverne i Eiker                                                                          15.000


e)
     
Andre


Interesseorganisasjoner/særlovselskaper

NHO                                                                                                            12.000

LO                                                                                                               12.000

BNL                                                                                                             12.000

Industri Energi                                                                                           12.000

Rederiforbundet                                                                                        12.000

KS                                                                                                                12.000

Virke                                                                                                           12.000

Universitets- og Høgskolerådet                                                               12.000

Innovasjon Norge                                                                                      12.000

NORFUND                                                                                                   12.000

Stiftelsen Intosai Development                                                                  5.000

Norges Kommunerevisorforbund                                                            12.000

Norges Juristforbund                                                                                12.000

Ideelle organisasjoner/foreninger

Care Norge                                                                                                   1.200

Flyktninghjelpen                                                                                          1.200

Norges Røde Kors                                                                                        1.200

Justitias Døtre                                                                                              1.200

Det Norske  Fredskorps                                                                               1.200

Forum for Kontroll og Tilsyn                                                                       1.200

Sjakk Tromsø                                                                                                1.200

 

Personlige medlemmer                                                                      400 (35 stk.)

Studenter/pensjonister                                                                                                    200 (15 stk.)