Lenkearkiv
Tema Lenker
Hjemmesider (39)

Alle tema (39)
11th International Anti-Corruption Conference: The Seoul Findings
Dokumnetet oppsummerer konklusjonene fra 11th International Anti-Corruption Conference (IACC) holdt 25.-28. mai 2003 i Seoul, Sør Korea.

Anti-Corruption Gateway for Europe and Eurasia
"Offers primary materials and direct links to major information sources for anti-corruption practitioners and analysts engaged in Eastern Europe and the Former Soviet Union...repository of anti-corruption project documentation, legislation, regional and international agreements, news, survey results, reports, and research.

Anti-corruption network for transition economies
Internettressurser om korrupsjonsbekjempelsen i Sentral- og Øst-Europa

Center for Public Integrity
"Investigative journalism in the public interest." USA-basert.

Center for Public Integrity. Undersøkelse fra 25 land
"Public Integrity Index" står sentralt i CPIs Global Integrity Report - denne gir en "quantitative scorecard of governance practices" i 25 land.

CIPE - Center for International Private Enterprise

Cornerhouse
Britisk utredningsorganisasjon med formål å styrke sivilsamfunnet; utgir papers om Eksportkredittinstitusjoner, korrupsjon,mm.

EurActiv.com
"EU News, policy positions and 'EU Actors' online. The leading online EU policy portal."

EurActiv.com - interview - EU has no coherent anti-corruption strategy

EurActiv.com > enlargement > corruption

EurActiv.com > governance > corruption

global.no
Norsk portal for nord-sør spørsmål og internasjonal utvikling

GOPAC - parlamentarikere mot korrupsjon
Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)

Helsevesen - legemiddelindustrien
Nettstedet til Ethical Guidelines for Gifts to Physicians From Industry, American Medical Association (AMA). Dokumentene som vises på AMA's nettsted gjelder retningslinjer for gaver mm. til leger i markedsføringen av industriens produkter.

Humanitarian Accountability Partnership (HAP)
In January 2003, humanitarian agencies initiated HAP International. "Commited to upholding the highest standards of accountability through self-regulation and collective accountability". Se også http://www.hapgeneva.org/accountability.htm

INTOSAI Development Initiative
INTOSAI er organisasjonen for verdens riksrevisjoner. De har et utviklingsprogram kalt Development Initiative.

Korrupsjon i transisjonsøkonomier - forskernettsted
Trust and honesty er navnet på et nettsted som publiserer papers fra en gruppe forskere som drøfter "governance", transparency" og korrupsjon i tidligere sosialistiske stater.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

ODIN - Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge

OECD - ANCORR Web
OECD Anti-Corruption Ring Online = ANCORR Web. "One of the world's largest information centers on corruption and bribery."

OECD - anti-corruption website

OECD - country report on Norway
OECDs siste landrapport om Norges gjennomføring av OECD Anti-Bribery Convention. April 2004.

OECD - export credits
OECD Action statement on bribery and officially supported export credits

OECD - measures to combat corruption in export credits
"Responses to 2002 survey on measures to combat bribery in officially supported export credits - as of 14 May 2004. Information reported by Members of the OECD's Working Party on Export Credits and Credit Guarantees."

OECD - publications and documents

OGP Oil and Gas Producers
Den internasjonal sammenslutningen av olje- og gassprodusenter.

Paris Declaration
"The Paris Declaration is an ambitious text which puts forward a series of 11 measures to be implemented in order to drastically reduce international financial corruption."

PSIRU
Public Services International Research Unit (PSIRU, britisk utredningsorganisasjon med nyheter og rapporter om ulike korrupsjonsspørsmål.

Public Concern - making whistleblowing work
Britisk nettsted med ressurser og bistand til varslere, i offentlig og privat sektor.

Publish What You Pay-kampanjen
Open Society Institute har hjemmeside om PWYP.

Publish What You Pay.-kampanjen
Nettstedet til Global Witness. Publish What You Pay-kampanjen tar sikte på hjelpe innbyggerne av stater rike på naturressurser (olje, gass, mineraler) i Sør til å holde egne myndigheter til ansvar for forvalningen av inntektene som stammer fra utnyttelsen av ressursene. Kampanjen støttes av Transparency International og mer enn 100 andre NGOer.

Respondanet

Riksrevisjonen

Stortingets informasjonstjenester

TRACE
TRACE = Transparent Agents and Contracting Entities. "Specializes in anti-bribery due diligence reviews and compliance training for international commercial intermediaries (sales agents and representatives, consultants, distributors, and suppliers)."

Transparency International Integrity Awards
"Created to recognise the courage and determination of the many individuals and organisations fighting corruption around the world." (Eva Joly var prisvinner i 2001).

UNICORN - globalt nettverk mot korrupsjon
Omfattende dokumentasjon, blandt annet om nasjonal praktisering av OECD-konvensjonen, om korrupsjonssaker, om Eksportkredittinstitusjoner, om varslere (whistleblowers)etc.

Verdensbanken - forskningsrapporter
Verdensbankens nettside med oversikt over papers og rapporter med tema anti-corruption, governance, accountability mm.

Verdensbanken - hovednettsted om korrupsjon