Foredragstjeneste

TI Norge tilbyr bedrifter, organisasjoner, forvaltningen, undervisningsinstitusjoner mv. å holde foredrag, på invitasjon og over emner som:

  • Transparency Norge: Organisasjon, mål og prosjekter
  • Korrupsjon: Hva er korrupsjon, hvor forekommer det, mulige tiltak?
  • Korrupsjonsbekjempelse i forvaltningen: Eksisterer korrupsjon i den offentlige forvaltning eller er problemet snarere rollekonflikter? Hva er mulighetene for å demme opp problemet?
  • Finansinstitusjoner og hvitvasking
  • Beskyttelsen av "whistleblowers": hvordan beskytte personer som avdekker korrupsjon?
  • Rettsspørsmål: Bestikkelser av utenlandske offentlig tjenestemenn; bedrifters strafferettslige ansvar; konvensjonsbestemmelser (OECD, Europarådet).
  • Etiske standarder i næringslivet: presentasjon av dokumentet "Business Principles"
  • Korrupsjon i utviklingsland: hva kan Norge gjøre for å forebygge problemet?
  • NGO-strategier for korrupsjonsbekjempelse i utviklingsland