Styre

Christian Hambro er Cand Jur, partner i advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman. Tidligere adm. dir. i Norges Forskningsråd, direktør i Saga Petroleum, adm. dir. i Statskonsult, Statens forurensingstilsyn, og Statssekretær i Justisdepartementet (1986). For øvrig bred erfaring fra offentlig og privat sektor, styre- og komitearbeid.

Bente E. Engesland er kommunikasjonsdirektør i Statkraft.15 års leder- og redaktørerfaring fra store norske mediehus (bl.a. NRK, Aftenposten, KK).  Faglig spisskompetanse innen medier og kommunikasjon, norsk og internasjonal politikk, samfunn og næringsliv. Cand. polit.  (statsvitenskap) og masterprogram på BI i det verdiskapende styre.

Kåre Rommetveit er direktør, Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen (rådgiver). Rommetveit har i 6 år vært kommunaldirektør for helse- og sosiale saker i Bergen kommune samt i 17 år vært universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (inntil 2007). Har vært styremedlem i Den norske Bank og nestleder i styret for NRK samt styreleder for Festspillene i Bergen. Nå engasjert i virksomhet som har med innovasjon og kommersialisering av forskning å gjøre -  i tillegg til arbeidet som  forretningsfører for Kavlifondet og med forvaltningen av UiB tilknyttede  fonds og legater gjennom Bergens forskningsstiftelse.

Silvija Seres er Director Business Management i Microsoft. Tidligere leder fra Fast Search & Transfer, fellow ved Universitetet i Oxford, og professor i Saudi Arabia. Hun har doktorgrad i matematikk fra Oxford og MBA fra INSEAD. Seres har bred erfaring fra styre- og komitearbeid. Hennes faglige spisskompetanse er innen teknologi og innovasjon.

Tina Søreide er Senior Forsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), et uavhengig forskningsinstitutt i Bergen, Norge. Søreide har studert korrupsjonsrelaterte utfordringer i en rekke sektorer og land. Hun har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole og hun underviser politisk økonomi ved Universitetet i Bergen, Institutt for Økonomi. Fra 2008 til 2010 var Søreide ansatt i Verdensbanken, Washington DC, for å jobbe med blant annet anti-korrupsjon og sektor-styring. Hun er involvert i 'Task Force on Financial Integrity and Economic Development', som medlem av deres Economist Advisory Council.

Karin Beate Theodorsen er leder av internasjonal avdeling i LO. Theodorsen har arbeidet med internasjonale spørsmål i Landsorganisasjonen i 20 år, og leder nå avdelingen. Hun har blant annet vært LOs representant i IEH (Initiativet for Etisk Handel) og i KOMpakt (Regjeringens konsultative organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet). Hun er nå medlem av den norske ILO-komiteen, og er nestleder i FAFO AIS, den internasjonale delen av forskningsstiftelsen FAFO.

Astrid Sommerstad rådmann Kongsberg kommune