31.01.2003

Finansiering av politiske partier

Fersk Europarådsrapport om "Transparency of the financing of political parties and their democratic functioning". Trykk "les mer" for å hente dokumentet

lesvidere

14.01.2003

TI Source Book 2000

Gir en helhetlig tilnærming til åpenhet, offentlighet og ansvarlighet fra et rettslig, demokratisk, media og sivilsamfunns perspektiv. Trykk "les mer" for å hente rapporten.

lesvidere

14.01.2003

Bribe Payers Index 2002

TI utarbeidet en spørreundersøkelse, den såkalte Bribe Payers Index 2002, der over 800 toppledere i næringslivet i 15 nye markedsøkonomier ble forelagt en liste over de 21 viktigste eksportnasjonene. Topplederne ble stilt spørsmålet:

"Innen den industrisektor du kjenner best, hvor stor er sannsynligheten for at selskaper fra disse 21 industrinasjonene vil betale eller tilby bestikkelser for å vinne eller opprettholde markedsandeler i ditt land?"

lesvidere

14.01.2003

Global Corruption Report 2003

Global Corruption Report 2003, offentliggjort 22. januar, er en tilstandsrapport om korrupsjon og anti-korrupsjon i verden. Trykk "les mer" for å hente dokumentet.

lesvidere

ArkivArkiv