Vedtekter

20.12.2002

Transparency International Norge er en nasjonal avdeling av den globale organisasjonen Transparency International (TI). Globalt reguleres TI av sitt Charter.

Det er avdelinger i 90 land. National Chapter Guidelines styrer forholdet mellom disse avdelingene og resten av den internasjonale bevegelsen.

Vedtekter for TI-Norge