Skatteparadiser og hvitvasking

12.01.2003
Av førstestatsadvokat Morten Eriksen, art. publisert i Dagens Næringsliv