K U N N S K A P S S E N T E R

25.09.2003

Hva finner du i Kunnskapssenter?

Der finner du smakebiter på aktuel dokumentasjon om arbeidet mot korrupsjon. Gå tilbake til Kunnskapssenter i Meny.

Tørst på ytterligere dokumentasjon om anti-korrupsjon? Klikk på Dokumenter i Meny.

Der finner du flere publikasjoner, artikler og dokumenter om lovgivning, internasjonale konvensjoner, beste praksis, mm.

Interessert i å høre et foredrag? Benytt deg av TIs foredragstjeneste. Klikk på Foredragstjeneste i Meny.