TI Norge uten e-postforbindelse i juli

08.08.2013
På grunn av svikt i e-postsystemet har TI Norge dessverre vært uten e-postforbindelse f.o.m 9.juli t.o.m 30.juli 2013. Vi ber defor for at e-post som er sendt i dette tidsrommet sendes på nytt og beklager på det sterkeste ulempen dette medfører. Våre e-postadresser er de samme som før.