Uttalelse fra TI Norges årsmøte

21.05.2013
Transparency International Norge er bekymret for sivilsamfunnets sikkerhet i Russland. Nye lover i Russland bidrar til å innskrenke sivilsamfunnets frihet i landet.

Frivillige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra organisasjoner eller myndigheter i andre land, må registrerer seg som «utenlandske agenter». Russiske myndigheter har fått adgang til å sensurere websider. En rekke organisasjoner er blitt utsatt for kontroll og inspeksjoner den senere tid. De nye lovene er også et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å bekjempe de omfattende korrupsjonsutfordringene i landet.
Les hele uttalelsen her