Håndbok i antikorrupsjon for kommunene er lansert

03.04.2013
«Beskytt kommunen!» er tittelen på håndboken i antikorrupsjon som TI Norge i samarbeid med KS har lansert. På etikkonferansene i Kristiansand og Trondheim før påske ble håndboken presentert for rundt 170 deltakere fra en rekke kommuner og kommunale bedrifter over hele landet.

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommunale virksomheter arbeide for å forhindre at korrumperende atferd utvikler seg. Antikorrupsjonshåndboken er ment å være et hjelpemiddel for kommunesektoren i dette arbeidet.

Håndboken kan lastes ned her: Håndbok i antikorrupsjon for kommunene