Utvidet støtte til antikorrupsjonsarbeidet i norske kommuner

08.02.2013
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har bevilget støtte til videreføringen av prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren».

Spesialrådgiver Tor Dølvik i TI-Norge leder prosjektet og sier at støtten fra KRD gjør det mulig å utvide og intensivere arbeidet med antikorrupsjon i kommunesektoren. I samarbeid med KS vil vi nå invitere kommuner til å delta i nettverk for antikorrupsjon.