Seminar: Etikk og styring i kommunesektoren

30.01.2013
Korrupsjon, rot med roller, misbruk av makt, kommunale selskaper uten eierstyring… Ubehagelige situasjoner vi ønsker å unngå. Men hvordan forebygge og håndtere korrupsjon, løse spørsmål om habilitet, forvalte makt og ha tilstrekkelig styring?
Etikk og styring er tema for Etikkseminarene 2013 for kommunesektoren.
Det første seminaret avholdes i Kristiansand den 19. mars og det andre i Trondheim den 21. mars