Antikorrupsjon i kommune-Norge

03.01.2013
Nyhetsåret 2013 har startet med en serie oppslag i Nrk om korrupsjon i kommuner. Sakene viser at kommunal sektor er sårbar for korrupsjon og at det trengs et målrettet arbeid for å forhindre at korrumperende atferd får grobunn

TI-Norge og Kommunesektorens organisasjon (KS) samarbeider om prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». Hovedpoenget i dette arbeidet er at kommuner kan gjøre mye for å forebygge korrupsjon, lære av hverandre og redusere korrupsjonsrisikoen.

I prosjektet utarbeides det en håndbok for antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner inviteres til å delta i nettverk for å dele erfaringer og kunnskap, utvikle verktøy og styrke metodene i det korrupsjonsforebyggende arbeidet.

Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren handler om å vedlikeholde og forbedre systemene for styring, kontroll og oppfølging. For at disse skal virke etter hensikten, er det viktig å skape bevissthet blant ansatte, administrative ledere og folkevalgte om hva det vil si å etterleve systemene. Det handler om holdningsskapende arbeid, organisasjonskultur og etisk bevissthet.

Nærmere informasjon: Spesialrådgiver Tor Dølvik, tlf 913 42 894, epost: dolvik@transparency.no