Corruption Perception Index 2012

05.12.2012
Transparency Internationals årlige korrupsjonsindeks lanseres i Berlin i dag. Indeksen måler respondentenes oppfatninger av korrupsjon i offentlig sektor. 176 land er med i undersøkelsen og de fleste har alvorlige korrupsjonsproblemer. Flere av landene i eurosonen har droppet på indeksen som følge av den økonomiske krisen. De nordiske land ligger på topp, men det er ingen grunn til å hvile på laubærene. Også de nordiske land har et forbedringspotensial.