Velkommen til seminar 12. desember på Håndverkeren

01.11.2012
Hva påvirker de politiske beslutningstagerne? hvordan sikres en stortingsrepresentants habilitet og integritet? Er lovgivning og kontroll tilstrekkelig?