Iverksetting av OECD konvensjonen mot bestikkelser

ship
11.09.2012
Transparency International lanserte denne uken den årlige statusrapporten om iverksetting av OECD konvensjonen mot bestikkelser. En overordnet konklusjon er at iverksettingen går tregt, med bare syv land, deriblant Norge, i kategorien "Active Enforcement"