Ny rapport om åpenhet i verdens største selskaper

11.09.2012
Transparency International har nylig lansert rapporten "Transparency in Corporate Reporting: assessing the world's largest companies". Rapporten omfatter åpenhet om anti-korrupsjonsprogrammer, åpenhet om selskapets organisasjon og land-for-land rapportering