TI Source Book 2000

14.01.2003
Gir en helhetlig tilnærming til åpenhet, offentlighet og ansvarlighet fra et rettslig, demokratisk, media og sivilsamfunns perspektiv. Trykk "les mer" for å hente rapporten.

lesvidere