K U N N S K A P S S E N T E R

Finansiering av politiske partier

Fersk Europarådsrapport om "Transparency of the financing of political ...

TI Source Book 2000

Gir en helhetlig tilnærming til åpenhet, offentlighet og ansvarlighet fra et ...

Bribe Payers Index 2002

TI utarbeidet en spørreundersøkelse, den såkalte Bribe Payers Index 2002, der ...

Global Corruption Report 2003

Global Corruption Report 2003, offentliggjort 22. januar, er en ...

Skatteparadiser og hvitvasking

Av førstestatsadvokat Morten Eriksen, art. publisert i Dagens Næringsliv

Følgene av 11. september 2001

1990 tallet var tiåret da sivilsamfunnets organisasjoner gjorde seg ...