Søk i nyheter

Fra: Velg dato Til: Velg dato

Større åpenhet i olje- og gassektoren er avgjørende for å stoppe korrupsjonen i ressursrike land

"Det er gode nyheter at åpenheten har blitt større, men for få selskaper ...

Politiske partier mest korrupt, ifølge ny global undersøkelse fra Transparency International

Den årlige undersøkelsen Global Corruption Barometer som lanseres på den ...

Seminar: Integritet og åpenhet i norske kommuner - fra visjon til virkelighet

Polyteknisk Forening og Transparency International Norge markerer den ...

Korrupsjonsindeksen 2010: Norge fortsatt bak Danmark, Finland og Sverige

Transparency International lanserer årets Corruption Perception Index (CPI) i ...

2010 Revenue Watch Index

En ny rapport om åpenhet i olje-, gass- og gruvesektoren lanseres i dag av ...

Styrking av kontaktpunkt for OECDs retningslinjer - Hans Petter Graver er utnevnt til leder for nytt klageorgan

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper omhandler anbefalinger til ...

Norway and Russia - How do we deal with corruption?

TI-Norge arrangerer åpent møte i anledning besøket av lederen for ...

Arbeidet med å begrense bestikkelser i utlandet er fortsatt utilstrekkelig

Ny rapport viser behovet for å bedre håndheving av OECDs ...

Global Compact og anti-korrupsjon

Den offisielle lanseringen av filmene finner sted under FN's Leaders Summit i ...

Kommunenes etikkutvalg kritiserer leilighetskjøp i Tønsberg

De tillitsvalgte (folkevalgte) må handle slik at egne særinteresser ikke får ...

Christian Hambro ny styreleder i Transparency International Norge

TI-Norge avholdt sitt årsmøte 20. mai

Kosmo setter korrupsjonsproblematikken i Norge i perspektiv

I sitt foredrag på TI-Norges årsmøte 20. mai adresserte Riksrevisor Jørgen ...

Bolivia - mobilisering av sivilsamfunnet i arbeidet mot korrupsjon

Transparencia Bolivia arrangerte tre store workshops i Santa Cruz, Cochabamba ...

Dow Jones Risk & Compliance World Tour 2010

"Mitigating Corruption Risk in Global Business Opportunities". Velkommen til ...

Hvor mye tjener Norge på olje- og gassindustrien?

Norske petroleumsinntekter er nå rapportert under åpenhetsinitiativet ...

TI-Norge lanserer antikorrupsjonshåndbok for norsk næringsliv

Håndboken "Beskytt din virksomhet!" ble lansert den 9. desember, som er den ...

Manglende bevissthet om korrupsjonsrisiko i norske bedrifter

Ny undersøkelse fra Transparency International Norge viser at norske ...

Befolkningsundersøkelse gir klare signaler til antikorrupsjonsarbeidet i Norge

Korrupsjon har økt i Norge de siste årene og vil øke i årene fremover. ...

Korrupsjon er et stort problem i norske samarbeidsland

De fleste land i verden har et stort korrupsjonsproblem. Det viser årets ...

Det forebyggende arbeidet mot korrupsjon blant de største norske selskapene må skjerpes

Selskapenes verdigrunnlag, etiske regelverk og anti-korrupsjonsprogram er ...