Transparency International
RSS 
16.08.2013

Ny veileder - antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden

Antikorrupsjonstiltak-forsi
Du arbeider for å forebygge korrupsjon i egen virksomhet, men hva skjer hos din leverandør?

TI Norge og NHO inviterer til frokostmøte i Næringslivets hus 21.august kl 8-9:30 hvor veilederen Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden lanseres.

lesvidere

08.08.2013

TI Norge uten e-postforbindelse i juli

På grunn av svikt i e-postsystemet har TI Norge dessverre vært uten e-postforbindelse f.o.m 9.juli t.o.m 30.juli 2013. Vi ber defor for at e-post som er sendt i dette tidsrommet sendes på nytt og beklager på det sterkeste ulempen dette medfører. Våre e-postadresser er de samme som før.

lesvidere

02.06.2013

Nytt prosjekt om integritet, åpenhet og anti-korrupsjon i humanitær bistand

ifrc
Transparency International Norge og International Federation of Red Cross and Red Crecent Societies signerte samarbeidsavtale for utvikling av anti-korrupsjonsverktøy for humanitære organisasjoner 30. mai. Prosjektet støttes av UD

lesvidere

21.05.2013

Uttalelse fra TI Norges årsmøte

Transparency International Norge er bekymret for sivilsamfunnets sikkerhet i Russland. Nye lover i Russland bidrar til å innskrenke sivilsamfunnets frihet i landet.

lesvidere

ArkivArkiv